• PSV

  • Cust cutter saw

  • รหัสสินค้า : OT0001
  • ประเภทสินค้า : Cast Cutter Saw
  • ยี่ห้อ : OSCIMED

รับประกัน 1 ปี


Size : -สอบถามข้ลมูลเพิ่มเติมได้ที่...  

Features

เป็นเลื่อยตัดเฝือกใช้กระแสไฟฟ้า 85264 VAC 50/60 Hz
น้ำหนักของตัวเลื่อย 890 กรัม
ความยาวตัวเครื่องไม่น้อยกว่า 255 มิลลิเมตร
ขนาดกำลังของเครื่องไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
ความเร็วรอบของมอเตอร์ 14,500 รอบต่อนาที
เวลาในการใช้งานไม่น้อยกว่า 42 นาที ต่อรอบละ 15 นาที
เลื่อยตัดเฝือกสามารถใช้งานกับใบเลื่อยตัดเฝือกขนาด 65 มิลลิเมตร และ 50 มิลลิเมตรได้
ตัวเรือนของเลื่อยมีลักษณะพิเศษเพื่อลดการสั่นสะเทือน ง่ายต่อการจับใช้งาน
มีระดับความดังของเสียง น้อยกว่า 63 เดซิเบล
สายดูดของเครื่องทำจากวัสดุแบบไม่ร้อนง่าย สามารถจับใช้งานได้ยาวนาน
อุปกรณ์การใช้งานของเครื่อง สามารถถอดเปลี่ยนได้ง่ายโดยไม่ใช้เครื่องมือ
ใบเลื่อยตัดเฝือกเป็นวัสดุสังเคราะห์ (Synthetic) แข็งแกร่งและสามารถตัดเฝือกพลาสติกได้
เครื่องหยุดใช้งานได้โดยอัตโนมัติเมื่อใช้งานหนักหรือร้อนจัด

Standard configuration

Optional configuration