ค้นหาระยะเวลารับประกันสินค้าจาก Serial Number


  

** Warranty date start from your purchase date please keep your invoice.

** วันรับประกันจะเริ่มนับจากวันที่ซื้อสินค้า กรุณาเก็บใบเสร็จรับเงินไว้เพื่อประโยชน์ในการรับประกัน.


คำแนะนำในการตรวจเช็คประกันสินค้าของบริษัท

รหัส Serial Number ของสินค้า ที่มาจากโรงงาน ติดไว้ที่ตัวสินค้า โดยส่วนใหญ่ จะเป็นสติ๊กเกอร์ลาเบล ตัวอักษร หรือตัวเลข ที่พิมพ์ต่อจาก คำว่า S/N , SN , Serial , Serial Number ตัวอย่างดังภาพด้านล่าง


หมายเหตุ

1. กรณีไม่พบข้อมูลในระบบการค้นหา หรือสินค้าของท่าน ไม่มีเลขที่ Serial Number หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้า โทร 0-2152-7309 , 081-142-4140 หรือ Contact www.beworldmedical.com
2. ข้อมูลที่แสดงในหน้าของระบบการค้นหาระยะเวลารับประกันสินค้านี้ เป็นเพียงข้อมูลเพื่อการตรวจสอบในเบื้องต้นเท่านั้น ทั้งนี้ การพิจารณาการรับประกัน จะถือตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
3. การรับประกันสินค้าเป็นเพียงการให้บริการหลังการขายของบริษัทฯ สินค้าที่รับประกันจะต้องเป็นสินค้าที่ซื้อจากบริษัทฯ หรือสินค้าที่บริษัทฯ จำหน่ายหรือตัวแทนจำหน่ายที่บริษัทฯ แต่งตั้งเท่านั้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันได้ ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
4. การรับประกันสินค้าของบริษัท จะรับประกันตัวเครื่อง 1 ปี และอุปกรณ์ (accessories) 6 เดือน นับจากวันที่ซื้อสินค้า
5. การรับประกันสินค้าของบริษัท จะรับประกันเฉพาะกรณีที่เกิดจากความผิดปกติต่างๆของตัวสินค้าเท่านั้น ถ้าเกิดจากการกระทำของผู้ใช้ทางบริษัทขอยกเว้นการรับประกัน